Magia Dansului - eveniment on-line


Despre

Magia Dansului - eveniment on-line

REGULAMENT
FESTIVALUL NAŢIONAL DE DANS MODERN ȘI DANS AEROBIC
PENTRU COPII ȘI TINERET
“MAGIA DANSULUI”
22 MAI 2021 EDIŢIA. A VIII-A (eveniment online)
Scopul festivalului este de a promova arta dansului ca mijloc de educație estetică a tinerilor, de a favoriza exprimarea creativă și interpretativă a tinerilor dansatori, si a pedagogilor din domeniul coregrafiei.
1. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Festivalul se adresează tuturor dansatorilor, şcolilor de dans din țară, unităților de învățământ, palatelor sau cluburilor copiilor din țară, asociațiilor sau fundațiilor culturale pentru tineret, cluburilor sportive de dans, formațiilor și ansamblurilor de dansatori amatori, trupelor de dans din țară.
Fiecare instituţie poate participa cu o singură formaţie la fiecare gen sau categorie de dans.
Sunt permise multiple intrări ale unui participant în diferite categorii sau discipline (participantul care se înscrie la categoria duo/trio/quartet se poate înscrie şi la alte categorii de dans în cadrul aceleaşi discipline).
2. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul se va desfasura ONLINE, participanții vor trimite fișele de înscriere + înregistrarea video în format MP4 (la cea mai înaltă calitate) + muzica în format MP3 pe adresa de e-mail: centrulcultural.ionvinea@gmail.com până la data de 09 mai 2021 ora 24:00
Termenul limită de plată: 12 mai 2021 ora 16:00
Limite de timp:
Fiecare componenţă de dans va avea o limită de timp pre-stabilită, după cum urmează:
Durata maximă a fișierului video este de :
- 2’ pentru solo/duo dimensiune fișier video - max. 400 mb
- 3’30” pentru grupuri dimensiune fișier video – max. 450 mb
- 5’00” pentru formatii dimensiune fișier video –max. 500 mbImportant :
1. Să aveți un minim de background pentru ca dansatorul să poată fi identificat.
2. Nu trebuie să aveți alte persoane în cadrele filmate (ex: persoana care înregistrează în spate).
3. Filmarea trebuie făcută cu fața la cameră astfel încât juratul să poată să vadă dansul ca și cum ar evolua pe scenă.
4. Toate video-urile trebuie să fie needitate și fără tăieturi.
5.Toate video-urile trebuiesc realizate și trimise având costumație de concurs. Alegerea costumelor va fi la latitudinea participanţilor cu menţiunea, ca ţinutele să fie decente, adecvate vârstei şi în concordanţă cu dansurile prezentate.
6. Fișierul video transmis în momentul înscrierii trebuie să fie de bună calitate. Nici organizatorul, nici echipa nu sunt responsabili de eventuala calitate defectuoasă a sunetului sau imaginii înscrise.
7. Toate video-urile să aibă minim 5 secunde înainte de începerea sunetului și 5 secunde după terminarea sunetului.
Fiecare şcoală, club, asociaţie sau fundaţie sportivă este direct responsabilă privind drepturile de autor pentru muzica selectată și transmisă. Sunt interzise versurile ofensatoare, rasiste şi/sau care conţin limbaj sexual explicit. Nerespectarea acestor reguli duce la excluderea din Festival.
Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica vârsta participanţilor. De asemenea, își rezervă dreptul de a verifica dacă numărul participanţilor aflaţi pe scenă în timpul momentului artistic este egal cu numărul participanţilor înscrişi în prealabil.
Festivalul se desfăşoară pe 5 categorii de vârstă:
Mini: 4 – 6 ani
Copii: 7 – 9 ani
Junior I: 10 – 12 ani
Junior II:13 – 15 ani
Tineret: 16 – 18 ani
Genuri de dans:
- Dans classic
- Dans contemporan
- Dans latino
- Open dance
- Dans caracter
- Dans lyric / jazz
- Cabaret musical
- Dans modern
- Majorete
- Mtv commercial
- Show dance
- Folclor
- Folclor stilizat
- Dans aerobic, gimnastică aerobică, contorsionism (individual, duo, trio, grupuri,
ansambluri)
- Fantezie coregrafică
3. JURIU
Juriul va fi alcătuit din specialişti şi reprezentanţi ai organizatorilor.
Jurizarea se va face după următoarele criterii:
1. Competențe tehnice: muzicalitate, sincronizare, execuție, dificultate
2. Compoziție și structură coregrafică: creativitate, formații/alinieri, intensitate, expresivitate
3. Originalitate și imagine scenică: show, impresie artistică, așezare în scenă, costume
Decizia juriului este irevocabilă şi incontestabilă.
4. Taxa de participare
Taxa de participare se plătește în funcție de momentele de dans la care participă dansatorii astfel:
1. Solo: 70 lei pentru fiecare dansator/dans
2. Duo/Trio/Cvartet: 50 lei pentru fiecare dansator/dans
3. Grup/Formație: 30 lei pentru fiecare dansator/dans
Dacă un dansator participă la mai multe momente de dans pe parcursul Festivalului, acesta va plăti taxa de participare pentru fiecare dans conform categoriei fiecărui moment de dans în parte.
După înscriere, participanții vor primi prin e-mail o confirmare a înscrierii cât și factura fiscală reprezentând valoarea taxei de participare în funcție de numărul de participări.
Validarea înscrierii se va face numai după achitarea taxei de participare.
Taxa de participare va fi achitată conform facturii fiscale emise de organizator în contul RO21TREZ32121G331900XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, Cod Fiscal 18539220 urmând a se transmite confirmarea plăţii pe adresa de e-mail: centrulcultural.ionvinea@gmail.com.
În cazul în care, din varii motive, un participant sau o echipă înscrisă îşi anulează participarea la festival, aceştia nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere.
5. PREMIILE
Echipele câştigătoare vor primi premiile I, II, III, Mențiune și Trofeul Festivalului, cupe, medalii, diplome precum şi alte premii din partea sponsorilor şi organizatorilor.


FORMULAR DE INFORMARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Centrul Cultural Local ”Ion Vinea” respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal și consideră că deținerea și prelucrarea acestora trebuie efectuată conform legii 677/2001.
Prin prezenta vă aducem la cunoștință modul în care utilizăm datele în conformitate cu legea.
Scopul prelucrării datelor personale: datele personale furnizate de dumneavoastră se vor utiliza în scopul participării la concursul de dans ”Magia dansului''
*Categorii de date personale prelucrate: pentru înscrierea și participarea la concursul de dans ”Magia dansului'' sunteți rugat să completați formularul de înscriere cu următoarele date: nume, prenume și vârsta concurentului/concurenților, adresa de e-mail și numărul de telefon al reprezentantului ce trimite formularul, categoria de vârstă și categoria de dans în care este inclus participantul sau participanții. În această categorie sunt incluse materialele foto/video de la eveniment, ce pot fi folosite pe site-ul web și pe pagina de facebook a organizatorului.
*Destinatarii datelor personale: informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi utilizate pentru buna desfășurare a competiției (redactarea diplomelor și confirmarea categoriei de vârstă în care va fi încadrat participantul)
Fișa de înscriere
FESTIVALUL NAŢIONAL DE DANS MODERN ȘI DANS
AEROBIC PENTRU COPII ȘI TINERET “MAGIA DANSULUI”
22 MAI 2021 EDIŢIA. A VIII-A


Nume formație/Dansatori (obligatoriu)
……………………………………………………………………………………………………
Număr dansatori (obligatoriu)
……………………………………………………………………………………………………
Adresa de e-mail (obligatoriu)
……………………………………………………………………………………………………
Telefon (obligatoriu)
……………………………………………………………………………………………………
Numele scolii/clubului/asociatiei de dans (obligatoriu)
……………………………………………………………………………………………………
Instructor/Coregraf (obligatoriu)
……………………………………………………………………………………………………
Categoria de dans (obligatoriu)
……………………………………………………………………………………………………
Gen de dans (obligatoriu)
.......................................................................................................................................................
Numele momentului artistic (obligatoriu)
.......................................................................................................................................................
Numele și autorul melodiei pe care veți dansa
Te asigurăm că tratăm cu respect infomațiile pe care ni le furnizezi și le păstrăm în siguranță.
Prin înscrierea la acest festival, participanţii (dansatorii, profesorii, antrenorii, coregrafii) acceptă prelucrarea și stocarea oricăror date cu caracter personal comunicate prin completarea acestui formular de înscriere, atât înaintea, cât și după încheierea Festivalului naţional de dans modern și dans aerobic pentru copii și tineret “Magia Dansului”, cât și cu să folosirea oricărui conţinut media în care aceștia vor aparea în timpul festivalului (fotografii, clipuri video, etc), în vederea utilizării și/sau promovării Festivalului naţional de dans modern și dans aerobic pentru copii și tineret “Magia Dansului”.
Data, Semnătura,