Târgu-Neamț.File de istorie

Lansare de carte

Despre

Târgu Neamț-file de istorie

„Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi și trebuie un gram de iubire ca s-o înțelegi.”
Nicolae Iorga

Ne vedem mâine cu ocazia lansării de carte! 
Fragment din introducerea cărții „Târgu-Neamț, file de istorie„ autor prof. drd. Emanuel BĂLAN. 
„Istoria urbei de sub Cetate a fost de-a lungul timpului tratată în lucrările unor oameni pasionați de istoria acestor locuri, oameni trăitori sau nu pe aceste meleaguri. Istoria seculară a târgului, bogată în evenimente, date și oameni, s-a împletit de multe ori cu evenimentele ce au cuprins întreaga Moldovă: războaie, revoluții, calamități etc. Aceste informații variate și bogate, coroborate cu nevoia de a le face cunoscute și celor ce voiau să cunoască istoria acestor locuri, au făcut ca, după 1900, să fie redactate mai multe scrieri monografice dedicate orașului Târgu-Neamț sau unor edificii din urbe.
Prima lucrare dedicată orașului i se datorează institutoarei Profira C. Groholschi, care a publicat, în 1928, cartea intitulată Târgu-Neamţ. Monografie, o sinteză nu foarte amplă, dar bine documentată pentru acea perioadă. Peste exact 60 de ani, apare o nouă încercare monografică, Oraşul Târgu-Neamţ şi împrejurimile, semnată de profesorii G. Davidescu şi T. Onofrei, carte care pune accentul pe partea geografică a orașului și a zonei și mai puțin pe aspectul istoric. Următoarele încercări monografice aparțin profesorului Vasile Vrânceanu, care, prin cele două volume ale lucrării Călător prin oraşul Târgu-Neamţ de altădată şi de astăzi, primul apărut în 2005, iar al doilea în 2008, propune o altă abordare a istoriei, prin prisma imaginilor, unele cu adevărat inedite. Poate cea mai bună monografie a oraşului este cea întocmită de regretatul profesor Gavril Luca, apărută la Piatra Neamţ, în anul 2008, şi intitulată simplu: Târgu Neamţ. Monografie. În cele aproape 500 de pagini, autorul tratează toate aspectele istoriei urbei, din cele mai vechi timpuri și până în prezent. Cartea, redactată pe baza unui bogat fond arhivistic, aduce importante informații inedite despre istoria orașului Târgu-Neamț. Acum câțiva ani, în 2014, apărea cartea semnată de Constantin Paţilea şi Viorel Nicolau, Târgu Neamţ în oglinda timpului, ce reunește cele mai importante și ilustrative cărți poștale privitoare la Târgu-Neamț. Ultima apariție, recentă, din acest an, este a lui Ștefan Cotoros, Târgu-Neamț o carte în două volume, care tratează diverse subiecte din istoria urbei, dar care, din păcate, nu folosește informații din arhive, bazându-se exclusiv pe alte lucrări, fără a oferi în schimb prea multe informații inedite