Tradiţii nemţene - Gârcina - vernisaj virtual


Data și ora:
Gazdă:

Str. Stefan cel Mare, 3, Piatra Neamt, Neamt, Piatra Neamț, Romania

Despre

Tradiţii nemţene - Gârcina - vernisaj virtual

“Eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Aici orice gând e mai încet, și inima-ți zvâcnește mai rar, ca și cum nu ți-ar bate-n piept, ci adânc în pământ undeva.”
Lucian Blaga- “Sufletul satului”
Poate că... astăzi e altfel. Poate că satul nu mai este cel pe care ni-l amintim din copilărie și poate că nici locuitorii lui nu mai sunt țăranii de odinioară. Dar, cum se spune despre suflet că este veșnic, așa nici sufletul satului nemțean n-a pierit, ci a pornit într-o transhumanță printre generații, sălășluind în inima și mintea celor care-și venerează rădăcinile.
Echipa proiectului de cercetare etnofolclorică a Ansamblului Floricică de la Munte formată din:
-Denis Samson, artist instrumnetist;
-Ciprian Vasiliu, artist instrumentist;
-Octavian Popa, operator imagine/ sunet;
-Dedilia Popovici, coordonator proiect, șef serviciu Ansamblul Folcloric Floricică de la Munte, au cules cele mai inedite imagini din comuna Gârcina.
Vi le dăruim cu drag!