Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2019-martie 2020


Primăria Municipiului Piatra Neamt informează că, începând cu data de 14 octombrie 2019, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2019-martie 2020, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (str. Ștefan cel Mare Nr.5) sau le pot descărca de pe site-ul directiei - www.daspn.ro.
Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri, între orele 8.00-14.00.
Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii noiembrie 2019, este pâna la data de 20.11.2019.
După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel:
a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
Direcţia de Asistenţă Socială oferă informaţii suplimentare la sediul din str. Stefan cel Mare, Nr.5 sau la numerele de telefon 0233622968/0233232040. Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr. 70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 750 lei. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.
ACTE NECESARE ACORDARII AJUTOARELOR LA INCALZIREA LOCUINTEI PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2019-MARTIE 2020
-copii după actele de identitate( C.I., B.I, certificate de nastere, etc.);
-documente privind veniturile nete: adeverinte de salariu, indemnizatii, cupon de pensie, somaj, etc.;
-certificate de stare materială de la Direcția Taxe și Impozite, str.Alexandru cel Bun nr.12 pentru toți membrii majori ai familiei;
-adeverințe de la Administratia Finanțelor Publice-Neamt (Bdul. Traian, lângă BCR) pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente;
-copie dupa factura de utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței cu gaze naturale sau energie electrică;
-copie dupa certificatul de înmatriculare auto pentru autoturisme/motociclete;
-copie dupa contractul de închiriere, comodat, concesiune pentru persoanele care au calitatea de chiriași, comodatari, etc.
IMPORTANT! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, în termen de 5 zile de la data modificării (de exemplu: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc).
LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2019-2020.
I.Bunuri imobile:
- clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
- terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.
II.Bunuri mobile:
- autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
- mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
- autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
- utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
- utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
- utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.
III.Depozite bancare:
- depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.
IV.Terenuri, animale şi/sau păsări:
- suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.
Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece.
Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele de bani se virează direct furnizorilor de utilități.

Alte sugestii

Primăria Piatra Neamț / Newsletter Nr. 5
Primăria Piatra-Neamț / Newsletter Nr. 4
Activități de Ziua Copilului - sâmbătă 5 iunie la Piatra-Neamț
Program extins la Centrul de vaccinare drive-thru de la Shopping City