Aveți o întrebare privind activitatea noastră? Verificați dacă găsiți răspunsul mai jos


📌 Beneficiarii de ajutor social (venit minim garantat) sunt implicați în acțiuni de interes local conform legii? 
➡️ Da. Evidența asistaților sociali apți de muncă o avem în fiecare lună conform datelor primite de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț. Tabelul nominal completat cu numărul de ore ce trebuie efectuat de fiecare asistat în parte ajunge la societățile comerciale din subordinea primăriei (Salubritas, Locativ Serv, CMI Urban, Publiserv), la instituțiile de învățământ și la centrele sociale Direcția de Asistență Socială. Ulterior sunt programați pentru diverse activități în folosul comunității, de ex: ecologizare, măturat stradal, igenizare și curățenie, deszăpezire etc.  Acest fapt este urmărit și monitorizat de fiecare societate sau instituție in parte, urmând ca asistații sociali să fie remunerați în funcție de numărul de ore efectuate. 

📌Când va fi asfaltată strada Izvoare?
➡️ 
Strada Izvoare se află în administrarea Consiliului Județean Neamț, iar primăria nu are atribuții pentru a reabilita această stradă. Problema este cunoscută de instituție și am facut notificări privind starea degradată a drumului către Consiliului Județean Neamț, în vederea reabilitării acestuia.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vă adresați Consiliului Județean Neamț la numărul de telefon: 0233 / 21.28.90 sau la adresa de e-mail relatii.publice@cjneamt.ro.

📌 Se vor oferi burse de merit, de performanță și sociale? 
➡️ Pentru că susținem educația și performanța în educație prin acordarea burselor de merit, de performanță și sociale, vom propune spre aprobare consilierilor municipali alocarea unei sume de 1.500.000 lei din bugetul local al anului 2021. Acordarea burselor va constitui obiectul unui proiect de hotărâre ce trebuie adoptat de către Consiliul Local, imediat după aprobarea bugetului pentru anul în curs. 
  • Bursele de merit se vor acorda elevilor de liceu care au obținut media generală între 9,60 și 10 pentru anul școlar 2020 și primul semestru al anului 2021, în cuantum de 130 lei/lună.
  • Bursele de performanță se vor acorda elevilor care au luat locurile I și II la olimpiade sau concursuri - faza națională și calificări loturi internaționale, în cuantum de 150 lei/lună. 
  • Totodată, bursele sociale se vor oferi pe aceleași criterii ca și până acum, însă cuantumul bursei crește de la 70 lei/lună la 100 lei/lună. 
Avem încredere că se vor lua cele mai bune decizii și că pentru toți consilierii locali educația primează! 
Dacă până anul acesta se acordau doar bursele sociale și erau premiați olimpicii municipiului, anul acesta am adăugat și bursele de merit. Din păcate nu le putem acorda tuturor elevilor cu media de peste 8.50, deoarece din bugetului Municipiului Piatra-Neamț nu se poate aloca o suma mai mare decat cea propusă. Astfel, în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației ,Cercetării ,Tineretului și Sportului nr 5576/7.10.2011, ART. 3 (2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

📌 Cui mă adresez în cazul unei avarii privind utilitățile? 
➡️ Contactează societatea responsabilă de acest serviciu după cum urmează:
  • apa și canalizare: Compania ApaServ SA, telefon: 0233/233340
  •  colectare gunoi: SC Brantner Servicii Ecologice SA, telefon 0233 219 642
  • defecțiuni și racordare gaz: DelGaz Grid , telefon 0232200434, e-mail: office@delgaz-grid.ro
  • energie electrică: E.ON Energie Romania, telefon 0800800900, 0800800366.

📌 Ce se intâmplă cu câinii fără stăpân?
➡️ 
Pentru sesizările cu privire la câinii fără stăpân, vă rugăm să vă adresați societății SC Salubritas SA, la numărul de telefon 0233 236771 / 0743 098987.  Aceștia sunt preluați și duși la adăpostul de căței de pe strada Dimitrie Bolintineanu, Piatra-Neamț, unde sunt vaccinați și microcipați, iar în funcție de starea acestora de sănătate sunt propuși spre adopție.
Sunt multe suflete acolo ce-și caută și așteaptă cu nerăbdare un camin în sânul unei familii. Mai multe informații despre acești căței găsiți aici: http://salubritas.ro/gestionare-caini-fara-stapan/

📌 Când se fac înscrierile la creșele de stat și care sunt documentele necesare?
➡️ 
Pentru anul școlar în curs puteți oricând să depuneți cerere de înscriere la creșă.
Înscrierile la creșă pentru anul 2021-2022 se supun spre aprobare Consiliului Local spre finalul fiecărui an școlar, astfel nu vă putem comunica o dată exactă în acest moment. În ultimii ani înscrierile s-au desfășurat în lunile mai - iunie. De aceea, după aprobarea proiectului de hotărâre toate detaliile vor fi comunicate pe pagina de facebook a Direcției de Asistență Socială și pe pagina de facebook a Municipiului Piatra-Neamț.
Mai multe detalii găsiți aici! https://www.daspn.ro/2145-anunt-inscriere-copii-la-crese-pentru-anul-scolar-2020-2021

📌 Pot primi o locuință ANL?
➡️ 
Pentru repartizarea unei locuințe ANL puteți depune dosarul la sediul Primăriei Piatra-Neamţ, la cam. 20 - Biroul Gospodărie Comunală, în zilele de luni până joi între orele 8.30-16.30, respectiv vineri între orele 8.30-14.00.
Actele necesare pentru intocmirea dosarului cât și actualizarea acestuia le gasiti detaliate aici: https://www.primariapn.ro/locuinte-pentru-tineri-anl- și pe site-ul societății comerciale Locativ Serv: http://locativserv-piatraneamt.ro/fond-locativ/

📌 Cum pot primi o locuință socială (locuință din fondul municipiului) în regim de închiriere?
➡️ 
Pentru repartizarea unei locuințe din fondul municipiului in regim de închiriere puteți depune dosarul la sediul Primăriei Piatra-Neamţ, la cam. 20 - Biroul Gospodărie Comunală, în zilele de luni până joi între orele 8.30-16.30, respectiv vineri între orele 8.30-14.00.
Actele necesare pentru intocmirea dosarului cât și actualizarea acestuia le gasiti detaliate aici: https://www.primariapn.ro/locuinte-din-fondul-municipiului-in-regim-de-inchiriere și pe site-ul societății comerciale Locativ Serv: http://locativserv-piatraneamt.ro/fond-locativ/
Următoarea sesiune de actualizare dosare sociale este în perioada 01.02.2021 - 31.03.2021, iar mai multe detalii găsiți aici: https://www.primariapn.ro/anunturi/-/asset_publisher/d8F7ynMHzZPK/event/id/4742237?fbclid=IwAR1C0We40a8601vAb0xW8e56ZeGTx9y_v_24vPPt126SlW0HzmL5AjE 

📌 De ce Primăria Piatra-Neamț nu se poate implica în activitățile Spitalului Județean Neamț?
➡️ 
Primăria Piatra-Neamț nu are pârghii legale pentru a face investiții către Spitalul Județean Neamț. Fiind o instituție subordonată Consiliului Județean Neamț,măsurile cu privire la desfășurarea și organizarea activităților spitalului  sunt luate doar de acesta.
Însă, ne îndreptăm atenția și ne canalizăm resursele  pentru a pune bazele noului Spital Municipal care să răspundă nevoilor tuturor cetățenilor cu privire la sistemul de sănătate. În momentul de față,  investigăm soluții pentru identificarea unor surse de finanțare în vederea întocmirii studiilor necesare realizarii proiectului tehnic.

Alte sugestii

Întrerupere apă în Piatra-Neamț - 8 aprilie 2021
Primarul Andrei Carabelea: Facem curățenie în fiecare cartier din orașul nostru!
A început înlocuirea corpurilor de iluminat prin proiectul de extindere și modernizare a iluminatului public pe tronsonul Bulevardul Decebal - Piața Mihail Kogălniceanu - Bulevardul Traian - Strada Fermelor
Muzeele au trecut la programul de vizitare de vară
Anunț întrerupere apă în Piatra-Neamț 30.03.2021