Piatra-Neamț, 589 de ani de la prima atestare documentară


Primele mențiuni ale orașului

Prima atestare a orașului Piatra-Neamț într-un document intern este reprezentată de actul din 31 iulie 1431 prin care Alexandru cel Bun dăruiește Mănăstirii Bistrița două prisăci și ”o casă a lui Crăciun de la Piatra”. Orașul a mai fost însă menționat anterior în documente externe, respectiv în cronici rusești din anii 1387-1392 cu numele de ”Piatra lui Crăciun” (Korociunov Camen), dar și într-un document emis de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg ocazionat de expedițiile acestuia în Moldova în anul 1395 (”ante villam Karachonkw” însemnând ”în fața satului lui Crăciun”)

Veche vatră de locuire

Chiar dacă primele atestări ale urbei datează din secolele XIV-XV, se poate spune că istoria acesteia începe încă din Epoca Pietrei, aici existând se pare una din cele mai vechi așezări ale Moldovei. Beneficiind de un cadru natural favorabil locuirii și de legături ușoare spre toate punctele cardinale, teritoriul de astăzi al municipiului Piatra-Neamț a constituit o permanentă vatră de locuire. Dovezi în acest sens sunt mărturiile arheologice cu o vechime de aproximativ 30 000 de ani descoperite la Poiana Cireșului (arme și unelte din piatră cioplită) ce atestă existența în aceste locuri a unei importante așezări umane. Mai apoi, multe dovezi despre istoria acestei zone se referă la civilizaţia geto-dacică, cu așezările de pe Bâtca Doamnei și Cozla. 

Majoritatea istoricilor consideră că cetatea de pe Bâtca Doamnei ar fi antica Petrodava, înscrisă pe harta lui Ptolemeu. În ”Geografia” sa Ptolemeu vorbește de vechea Petrodava („petro” însemnând piatră, iar ”dava” cetate).  

Povestea numelui

Vechiul nume al așezării menționat de Ptolemeu se păstrează cu diferite variații până astăzi. De-a lungul secolelor așezarea este menționată ca ”Piatra lui Crăciun”, ocolul Pietrei, târgul Pietrei, comuna urbană Piatra, urbea Piatra.  La jumătatea secolului al XIX-lea comuna urbană Piatra era reședință de ținut. Numele orașului devine Piatra-Neamț după Unirea Principatelor de la 1859. Unii autori susțin că data exactă ar fi anul 1864, după prima reformă adminsitrativă a României, iar motivul diferențierea de alte peste 20 de localități din țară care aveau același nume. În publicații este folosit numele Piatra-Neamț după 1890, iar pe antetul actelor oficiale emise de primărie abia după 1905. 

Alegerea cuvântului ”neamț” se datorează asocierii cu ținutul Neamț, acesta fiind menționat odată cu Piatra în lista rusă a orașelor valahe. Cuvântul de bază (nemeti) ar fi de origine slavonă, însemnând loc liniștit, tăinuit. 

Evolutia orasului

Situat la o răscruce de drumuri naturale, orașul s-a bucurat de o evoluție continuă și a constituit totdeauna un centru important în regiune. Aşezarea cunoaşte o importantă dezvoltare în timpul lui Ştefan cel Mare, când a fost construită Curtea Domnească, cu Biserica „Sf. Ioan” şi Turnul clopotniţă. În acea vreme orașul era cunoscut ca târg domnesc și reședință de ocol și era parte a sistemului defensiv al țării. În Moldova Medievală ”ocolul curților noastre de la Piatra” era între cele mai mari din Moldova, având în stăpânire 32 de sate. 

După epoca lui Ștefan, urmează pentru târgul Pietrei trei secole cu momente de restriște și năvăliri străine. Zona este invadată, prădată și incendiată de oștile sultanului Soliman Magnificul (1538) , de polonezi (1611 și 1711-1715 ), de cazaci (1653), de otomani (1821). Și în anii Primului Război mondial orașul are mult de suferit. Cu toate acestea, comunitatea se extinde ca număr și teritoriu, devine stațiune turistică și ajunge Perla Moldovei, statut pe care îl păstrează și astăzi. 

Cărți postale: http://www.bibgtkneamt.ro/

Alte sugestii

ISU Neamţ, mereu în slujba oamenilor
Asociațiile de proprietari au răspuns prezent la Piatra Curată
Campania “Plantăm Viitorul” în #NouaPiatra organizată de Primăria Municipiului Piatra Neamț în parteneriat cu Asociația Act for Tomorrow a strâns 400 de voluntari
♻ Trimite gratuit deșeurile electrice și electrocasnice la reciclare
Sabia lui Tudor Vladimirescu se află la Piatra-Neamț