Biserica Cârligi, Neamț

Obiectiv turistic


Address

Cârligi, Romania

Despre

În  Cârligi  se  află  biserica  parohială,  fostă  mănăstire  grecească, clădită  la 1827. Tradiţia  spune  că  şi  Ştefan  Cel  Mare  ar  fi  clădit  pe  aceste   locuri o biserică  din  lemn, între anii 1457-1459, care  mereu  a  fost  renovată, dar  probabilitatea  e  mică.
Este construită din piatră şi cărămidă pe o suprafaţă de 300 de m². Acoperişul este din tablă galvanizată. Construcția este în genul acelor lăcaşuri de cult care la nevoie pot sluji şi ca mijloc de apărare, biserica de la Cârligi prezintă izbitoare similitudini cu cea de la "Palatul Cnejilor", având planul în formă de cruce şi turnul-clopotniţă alipit pe latura de V, asemenea bisericilor din secolul al XVII-lea. Ca şi la Şerbeşti, absidele laterale sunt marcate la exterior prin rezalite dreptunghiulare, în timp ce absida altarului are formă semicirculară. Clopotniţa este situată deasupra pridvorului, care e acoperit cu o calotă sferică şi are spre S o deschidere crenelată ce trădează (ca şi la "Palatul Cnejilor") unele caracteristici defensive ale construcţiei.
La  intrarea  în  biserică, mai  precis  în  pronaos  se  află  înmormântat  fiul  boierului  Costache  Rosetti, Ioan Cantacuzino, decedat la 17 noiembrie 1830. Găsim câteva menţiuni despre faptul că lăcaşul de cult a fost refăcut de boierul Ion Cantacuzino al cărui mormânt se află în interiorul bisericii.

Alte sugestii

Muzeul de Stiinte Naturale Piatra Neamt

Obiectiv turistic

Hanul Șerbești, Neamț

Obiectiv turistic

Conacul Cantacuzino, Neamț

Obiectiv turistic

Biserica Sfântul Gheorghe din Ștefan cel Mare, Neamț

Obiectiv turistic

Partia Cozla

Bază sportivă / Obiectiv turistic / Partie de schi