Acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local


ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Piatra-Neamţ, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2019, sume alocate pentru domeniile de activităţi corespunzatoare celei de-a doua sesiuni de depunere de proiecte:
1.Autoritatea finanţatoare: Municipiul Piatra-Neamţ, cu sediul în Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 6-8, judeţul Neamţ, codul fiscal 2612790, tel. 0233/218991, fax.0233/215374, e-mail: infopn@primariapn.ro, primariapn@yahoo.com, web: www.primariapn.ro
2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
3. Perioada de finanţare: mai - august 2019.
Notă : activităţile enumerate nu au caracter limitativ
Atenţie ! Evenimentele cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare.
Fondul pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă, constituit conform Ordonanţei nr. 2/2008, reprezentând un procent de 5% din bugetul alocat finanţărilor nerambursabile în domeniul cultural este de 4.750 lei.
Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90% din costurile eligibile totale ale proiectului.
Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, integral în numerar. Contribuţia în natură nu este eligibilă; se atrage atenţia solicitanţilor că nivelul lor de implicare financiară este un criteriu de punctaj; cu cât acesta este mai mare (decât procentul minim de 10%), cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai bun.
5.Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile:
Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:
- solicitantul trebuie să fie persoană juridică cu statut de asociaţie, fundaţie, organizatie nonprofit de interes general constituită conform legii sau cult religios recunoscut de lege sau să fie persoană fizică care să prezinte o formă de înregistrare, atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional;
- solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse în documentele statutare;
- fiecare solicitant trebuie să aducă o contribuţie de minim 10% din costurile totate ale proiectului, în numerar;
- solicitantul trebuie să fie direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un intermediar;
- să aibă surse de finanţare suficiente şi stabile pentru a asigura continuitatea organizaţiei pe toată perioada proiectului şi să participe la finanţarea acestuia;
- solicitantii trebuie să aibă experienţă şi să poată demonstra capacitatea lor de a gestiona activităţile de amploarea proiectului pentru care este cerută finanţarea nerambursabilă;
- programele şi proiectele sunt de interes public local;
- programele şi proiectele promovează şi adaugă identitate imaginii oraşului Piatra-Neamţ (la nivel naţional şi internaţional).
6. Unde şi cum se depun cererile de finanţare:
Proiectele trebuie să îndeplineacă prevederile Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local și pot fi trimise prin poștă sau depuse direct la Registratura instituției, în plic, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Primăria municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra-Neamț, judeţul Neamț, parter. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 29 martie 2019, ora 14:00, conform Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate, sa fie în dublu exemplar și în format electronic. Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titul proiectului și domeniul de aplicabilitate. Selecția și evaluarea proiectelor se va realiza în perioada 01-12 aprilie 2019.
Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Primariei municipiul Piatra-Neamț, Serviciul Comunicare, telefoane 0233/218991 int. 268, 0748146808 şi de pe site-ul instituţiei www.primariapn.ro, secţiunea Comunicări - Finanțări Nerambursabile de la Bugetul Local.
Notă:
Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2019, a doua sesiune, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 32 din 27.02.2019 , Partea a VI-a.

Alte sugestii

💡Proiecte viitoare pentru dezvoltarea municipiului Piatra-Neamț
Primăria Piatra-Neamț - 26 de proiecte europene în valoare de 53.5 milioane de euro, aflate în implementare cu contractele de finanțare semnate și termen de finalizare maxim anul 2022
Program Evidența Populației în zilele de 26 și 27 septembrie
Primăria Piatra-Neamț – finanțare europeană pentru reabilitarea și modernizarea Cinematografului Cozla
Primăria Piatra-Neamț - Sistem bike sharing cu bani europeni