Lucrări în Piatra-Neamț - săptămâna 31 octombrie - 4 noiembrie 2022


🚦 Sistemul de management al traficului

▪️Montare echipamente la centrul de comandă 

ℹ️ Coridoare de mobilitate 

1. Strada Dimitrie Leonida – km 0+700 ÷ km2+933
▪️ Așezare strat de agregate naturale, montare pavele
▪️Săpături, montare borduri drumuri laterale
▪️Săpături manuale și turnare beton egalizare culei, montare armături elevație culei la podul peste Cuiejdi de la Piața Centrală

2. Bulevardul 9 mai – km 0+000 ÷ km0+620
▪️Săpături manuale și mecanice pentru canal tehnic
▪️Montare tuburi protecție cabluri pe pat de nisip, realizare umpluturi și compactări în straturi
▪️Realizare subtraversări drumuri laterale
▪️Refacere terasament trotuare 
▪️Desfaceri borduri, decapare îmbrăcăminte rutieră prin frezare
▪️Desfaceri trotuare

3. Strada Mihai Viteazu– km 0+000 ÷ km 1+960
▪️Desfaceri borduri parte carosabilă pentru realizare aliniament freză
▪️Decalarea îmbrăcăminții rutiere
▪️Realizare sistem rutier nou
▪️Tăieturi transversale pe partea carosabilă.

Alte sugestii

Lucrări în Piatra-Neamț - săptămâna 21 - 25 noiembrie
Întrerupere furnizare apă - 09.11.2022
Lucrările care se desfășoară în săptămâna 24-28 octombrie 2022 în Piatra-Neamț
Lucrările care se desfășoară în săptămâna 17 -21 octombrie 2022 în Piatra-Neamț
Trasee transport public Piatra-Neamț