Lucrările care se desfășoară în săptămâna 24-28 octombrie 2022 în Piatra-Neamț


 ℹ Lucrări care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 24 - 28 octombrie 2022 🚧

1. Strada Dimitrie Leonida – km 0+700 ÷ km2+933

➢ Canal tehnic - zona Piața Centrală
▪ Realizare săpături manuale și mecanice pentru canal tehnic
▪ Montare tuburi protecție cabluri pe pat de nisip, realizare umpluturi și compactări în straturi
▪ Montare cămine pentru tragere cabluri
▪ Refacere terasament trotuare 
            
➢ Terasamente trotuar
▪ Așezare strat de agregate naturale (balast) și nisip
▪ Montare pavele

➢ Terasamente carosabil
▪ Realizare săpături și montare borduri drumuri laterale

➢ Pod nou peste râul Cuejdi
▪ Săpături manuale și turnare beton

2. Strada Mihai Viteazu – km 0+945 ÷ km 1+622 - zona OMV – Sala Sporturilor

➢ Terasamente carosabil
▪ Decaparea îmbrăcăminții rutiere cu stratul până la 12 cm
▪ Realizare sistem rutier nou (balast + piatră spartă – zona scuar central)

3. Bd. Decebal – Piața M. Kogălniceanu – Bd. Traian
▪ Trasarea și finalizarea ridicării topografice pentru Piața M. Kogălniceanu și Bd. Traian
▪ Demararea lucrărilor de demolare a bordurilor existente și montaj borduri de încadrare a sistemului rutier
▪ Trasarea și delimitarea în teren a zonelor de lucru pe Bd. Decebal, între km. 0+000 și 0+320 – partea stângă (în sensul de mers către Piața M. Kogălniceanu)

4. Stații transport public
▪ Se vor executa lucrări la stațiile nr. 7 (Școala Gimnazială „Elena Cuza”), nr. 12 (Orion), nr. 55 (Sarata). 

Alte sugestii

Lucrările care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 20 - 24 martie 2023
Atenție! Schimbări în traficul rutier din Piatra-Neamț!
test
Lucrările care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 27 februarie - 03 martie 2023
Lucrările care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 20 - 24 februarie 2023