Mănăstirea Bistrița


Address

DJ155H, Bistrița, Romania

Despre

Mănăstirea Bistrița  se află în satul Bistrița,comuna Alexandru cel Bun și a fost zidită înainte de anul 1407 (prima atestare documentară) de către domnitorul Alexandru cel Bun al Moldovei (1400-1432), care a înzestrat-o cu sate, moșii și odoare scumpe.

În anul 1498, Ștefan cel Mare a zidit un turn clopotniță, cu paraclis, închinat Sfântului Mucenic Ioan Domnesc de la Suceava, cu o pictură în frescă de o mare valoare artistică și iconografică, care se păstrează până astăzi.

În 1546, Petru Rareș a renovat mănăstirea și a construit un zid împrejurul ei.

În anul 1554, Alexandru Lăpușneanu a renovat mănăstirea complet.

În anul 1418 este înmormântată la mănăstirea Bistriţa doamna Ana (Neacşa), iar alături de ea, în anul 1432, este îngropat domnitorul Alexandru cel Bun.

Alte sugestii

Lacul Vaduri şi Lacul Pângăraţi

Atractie naturala / Imprejurimi

Rezervaţia de Zimbri „Dragoş Vodă” Vânători Neamţ

Atractie naturala / Imprejurimi

Mănăstirea Văratec

Imprejurimi

Mănăstirea Agapia

Imprejurimi

Casa memorială „Alexandru Vlahuță”

Imprejurimi