Mănăstirea Bistrița


Address

DJ155H, Bistrița, Romania

Despre

Mănăstirea Bistrița  se află în satul Bistrița,comuna Alexandru cel Bun și a fost zidită înainte de anul 1407 (prima atestare documentară) de către domnitorul Alexandru cel Bun al Moldovei (1400-1432), care a înzestrat-o cu sate, moșii și odoare scumpe.

În anul 1498, Ștefan cel Mare a zidit un turn clopotniță, cu paraclis, închinat Sfântului Mucenic Ioan Domnesc de la Suceava, cu o pictură în frescă de o mare valoare artistică și iconografică, care se păstrează până astăzi.

În 1546, Petru Rareș a renovat mănăstirea și a construit un zid împrejurul ei.

În anul 1554, Alexandru Lăpușneanu a renovat mănăstirea complet.

În anul 1418 este înmormântată la mănăstirea Bistriţa doamna Ana (Neacşa), iar alături de ea, în anul 1432, este îngropat domnitorul Alexandru cel Bun.

Alte sugestii

Mănăstirea Nechit

Imprejurimi

Mănăstirea Horaița

Imprejurimi

Mănăstirea Horăicioara

Imprejurimi

Muzeul de Artă ”Iulia Hălăucescu” Tarcău

Imprejurimi

Peștera Cuviosului Chiriac de la Bisericani

Imprejurimi