Actualizare dosare pentru locuintele din fondul municipiului, în perioada 01.02.2021 - 31.03.2021


Invităm solicitanţii de locuinţe din fondul municipiului destinate închirierii ca, în perioada 01.02.2021 - 31.03.2021, să actualizeze dosarele depuse la instituţia noastră cu următoarele documente:

  • adeverinţă de la Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Piatra-Neamţ din care să rezulte faptul că solicitantul şi soţul/soţia nu deţin locuinţă proprietate;
  • contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale teritoriale, în situaţia în care solicitantul locuieşte cu chirie;
  • confirmarea de la Asociaţia de proprietari a numărului de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul la adresa actuală;
  • adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie sau alte documente din care să rezulte venitul net realizat atât de solicitant, cât și de membrii familiei acestuia;
  • orice document în măsură să dovedească modificări survenite de la ultima actualizare a dosarului de locuinţă (certificat de căsătorie, certificat de naştere copii, hotărâre de divorţ, adeverinţe medicale, diplomă de studii etc).

Menţionăm că aceste actualizări de documente sunt obligatorii în vederea stabilirii clasamentului cu ordinea de priorităţi a solicitanţilor de locuinţe din fondul Municipiului Piatra-Neamț.
Documentele mai sus menţionate se vor depune la sediul Primăriei Piatra-Neamţ, la cam.20 - la Biroul Gospodărie Comunală, în zilele de luni până joi între orele 8:30-16:30, respectiv vineri între orele 8:30-14:00

Alte sugestii

Aproape 3 milioane de Euro pentru modernizarea și dotarea Colegiului Tehnic de Transporturi din Piatra-Neamț
Voucher de aproape 5000 de euro pentru tehnologie asistivă
Aveți o întrebare privind activitatea noastră? Verificați dacă găsiți răspunsul mai jos
Trei noi zone de agrement în cartierele Pietricica, Speranța și Văleni
Primăria Piatra-Neamț scoate la concurs 5 posturi vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului