Colegiul National de Informatica Piatra Neamt

Organizator de evenimente


Despre

• Din anul 1990, anul înfiintarii, profilul este teoretic specializarea matematica-informatica intensiv.
• Aparitia claselor de gimnaziu începând cu anul 1999 s-a datorat numarului crescut de cereri din partea parintilor adresate conducerii liceului de a înfiinta aceste clase cu elevi foarte buni la învatatura, care sa urmeze cursurile cu profesorii cei mai buni ai liceului si sa foloseasca pentru familiarizarea cu disciplina informatica dotarea de care dispune acest liceu. În prezent functioneaza 25 de clase de învatamânt liceal si 4 clase de învatamânt gimnazial.
• Sistemul educational promovat în cadrul scolii urmareste eficientizarea procesului de învatamânt, motivarea în sens pozitiv a învatarii, cresterea interesului elevului în orientarea profesionala, sistematizarea si continuarea procesului de instruire, legarea educatiei de aspectele practice ale vietii, buna colaborare cu comunitatea locala, dezvoltarea bazei materiale si didactice a scolii, cresterea performantelor scolare.
Centru / baza de formare initiala si / sau continua pentru personalul didactic, practica pedagogica a studentilor, cursuri de perfectionare pentru profesori

• În Colegiul de Informatica îsi desfasoara activitatea personal didactic implicat în activitatea de îndrumare si control la nivelul I.S.J. Neamt, repartizat astfel:
– 11 profesori metodisti;
– 10 formatori judeteni si nationali;
– 5 îndrumatori în practica studentilor;
– 8 responsabili comisii metodice;
– 4 responsabili cerc pedagogic.
• Colegiul este permanent centru pentru examenul de bacalaureat, pentru olimpiadele si concursurile scolare (informatica, fizica, geografie), organizeaza activitati de formare initiala si continua a profesorilor, organizeaza instruirea profesorilor, directorilor si secretarelor din scolile si liceele din municipiu în utilizarea calculatorului. În Colegiul National de Informatica functioneaza din anul 2000 Centrul judetean de admitere computerizata în licee si scoli profesionale a absolventilor clasei a VIII-a.

Alte sugestii

Cufarul Borlestiului

Organizator de evenimente

AER

Organizator de evenimente

CS FC Pietricica ”Școala de fotbal Florin Axinia”

Organizator de evenimente

Tennis Club TCC 2018

Organizator de evenimente

Asociaţia Juvenala

Organizator de evenimente