Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Cârligi

Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Cârligi

ATRACȚII ÎN JUDEȚ


Address

Cârligi, Romania

Despre

În localitatea Cârligi se află biserica parohială, fostă mănăstire grecească, clădită la 1827. Tradiţia spune că şi Ştefan cel Mare ar fi clădit pe aceste locuri o biserică din lemn, între anii 1457-1459, care mereu a fost renovată, dar probabilitatea e destul de mică.

Biserica este construită din piatră şi cărămidă pe o suprafaţă de 300 mp. Acoperişul este din tablă galvanizată. Construcția este în genul acelor lăcaşuri de cult care la nevoie pot sluji şi ca mijloc de apărare, biserica de la Cârligi prezintă izbitoare similitudini cu cea de la "Palatul Cnejilor", având planul în formă de cruce şi turnul-clopotniţă alipit pe latura de V, asemenea bisericilor din secolul al XVII-lea. Ca şi la Şerbeşti, absidele laterale sunt marcate la exterior prin rezalite dreptunghiulare, în timp ce absida altarului are formă semicirculară. Clopotniţa este situată deasupra pridvorului, care e acoperit cu o calotă sferică şi are spre S o deschidere crenelată ce trădează (ca şi la "Palatul Cnejilor") unele caracteristici defensive ale construcţiei.

La intrarea în biserică, mai precis în pronaos se află înmormântat fiul boierului Costache  Rosetti, Ioan Cantacuzino, decedat la 17 noiembrie 1830. Găsim câteva menţiuni despre faptul că lăcaşul de cult a fost refăcut de boierul Ion Cantacuzino al cărui mormânt se află în interiorul bisericii.

Alte sugestii

Muzeul de Științele Naturii Roman

ATRACȚII ÎN JUDEȚ

Palatul Cnejilor

ATRACȚII ÎN JUDEȚ

Stațiunea Durău

ATRACȚII ÎN JUDEȚ

Domeniul Styrcea

ATRACȚII ÎN JUDEȚ

Hanu Ancuței

ATRACȚII ÎN JUDEȚ / Cele mai căutate locații